De conformiteitsverklaring

Met een conformiteitsverklaring verklaard Smakman Elektrotechniek en InstallQ dat de installatie voldoet aan het bouwbesluit en de bijhorende normen. Met de conformiteitsverklaring bent u ook verzekerd dat de werkzaamheden verricht zijn door een erkende installateur.


Nut van een conformiteitsverklaring

- Een conformiteitsverklaring kan als bewijs gebruikt worden voor uw verzekering of bij juridische kwesties.
- Mochten er problemen ontstaat in uw installatie, bijvoorbeeld het ontstaan van een onveilige situatie, dan dient de conformiteitsverklaring als bewijs en recht op herstel. (mits de schade is ontstaan uit de installatie gespecificeerd in de conformiteitsverklaring en binnen de garantie periode van de installatie)
- Bij verkoop van uw woing/pand kunt met de conformiteitsverklaring aantonen de conditie en waarde van uw installatie.
- De (nieuwe) bewoners/gebruikers van het object hebben informatie over de installatie en de installateur, wat nuttig kan zijn bij uitbreiding/aanpassing werkzaamheden.

Conformiteitsverklaring verplicht?

Een conformiteitsverklaring is waardevol, maar niet verplicht. Het verkrijgen van een conformiteitsverklaring is echter raadzaam. Zo is volgens de wet de eigenaar van een huis of gebouw verantwoordelijk voor de staat van de installaties. U neemt verantwoordelijkheid door u te verdiepen in uw installaties. Een conformiteitsverklaring geeft onder meer duidelijkheid over de conditie van een bepaalde installatie.


Hoe ontvangt u een conformiteitsverklaring?

- Beantwoord enkele vragen in de consumeter. Hierna ontvangt u de conformiteitsverklaring via ons.
- vraag direct aan ons een conformiteitsverklaring.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de consumeter invult, wij halen uit uw beoordelingen de punten waar wij nog kunnen verbeteren. Zodat wij altijd een betrouwbare partner zijn en blijven voor uw werkzaamheden.

  1. - Een conformiteitsverklaring kan als bewijs gebruikt worden voor uw verzekering of juridische kwesties. -