Zegelrecht


Zegelrecht wordt binnen Nederland enkel afgegeven aan een erkende elektrotechnische installateur. Smakman elektrotechniek heeft toestemming gekregen van Liander om werkzaamheden aan installaties in het beheer van de netwerkbeheer te werken. Zegelrecht geldt voor (huis)installaties met hoofdzekeringen t/m 3x 80 ampere.

Wat mag een erkend elektrotechnische installateur met zegelrecht

  • Een door de netbeheerder verzegelde aansluiting openen en opnieuw verzegelen.
  • Het verzegelde (meter)klemmendeksel openen en opnieuw verzegelen t.b.v. het vervangen van bedrading van de afgaande kant van de meter naar de groepenkast van de klant.
  • de hoofdzekering aansluitkast openen en opnieuw verzegelen t.b.v. verwijderen van een zekering tijdens werkzaamheden om spanningsloos te kunnen werken.
  • Voor meetdoeleinden nieuwe of gewijzigde elektrische installaties onder spanning zetten.
  • het vervangen van een hoofdzekering.

Wat mag een erkend elektrotechnische installateur met zegelrecht niet!

  • De aansluiting verplaatsen of verzwaren.
  • De levering van energie te realiseren die om een of andere reden (wanbetaling o.i.d.) door het netwerk is afgesloten.
  • Verzegelingen, aangebracht op aansluitingen groter dan 80A te verbreken.